Virserums Sparbank bedrivs utan något enskilt vinstintresse. Sparbanken har inga ägare men som representanter för bankens insättare har sparbanken 24 huvudmän som till hälften väljs av Hultsfreds kommun medan återstoden väljs av huvudmännen själva. Val av samtliga huvudmän som väljs av Hultsfreds kommun följer de kommunala valen och sker därmed vart fjärde år. Av de huvudmän som väljs av huvudmännen själva sker val varje år avseende en fjärdedel av dessa. Huvudmannen utses för en tid av fyra år.

Huvudmännen utövar sitt inflytande på Sparbanksstämman som är sparbankens högsta beslutande organ. Sparbanksstämman beslutar bland annat om tillsättningen av styrelse och revisorer för sparbanken med ledning av förslag som sparbankens valberedning tagit fram. Valberedningen är sparbanksstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor. Det är bland annat valberedningens uppgift att komma med förslag till ledamöter i styrelsen.

För ytterligare information se sparbankens Policy för valberedning och tillsättning av styrelse som är publicerad på denna sida.


Valda av Hultsfreds Kommun t.o.m sparbanksstämman år 2019

Silva Andersson                              Virserum

Magdalena Fröjd                             Virserum

Anette Kling                                     Virserum

Karin Liiw                                         Vetlanda

Lars Lövkvist                                    Virserum

Birgitta Nilsson                                 Virserum

Göran Gustafsson                            Virserum

Gunbritt Axelsson                             Virserum

Jenny Velinder                                  Virserum

Alexander Steinvall                           Virserum

Fredrick Andersson                           Virserum

Mona-Lisa Carlsson                          Virserum

 

Valda av huvudmännen sparbanksstämman vald t.o.m                

Kenth Andersson Virserum                   2022

Björn Carlsson Virserum                       2021

Andreas Ohlsson Virserum                   2020

Anne Uebel Järnforsen                         2019

Mikael Nilsson Virserum                       2021

Jonas Hagberg Virserum                      2020

Andreas Hjalmarsson Järnforsen         2020

Agneta Karlsson Virserum                    2022

Malin Karlsson Virserum                       2022

Pia Kristedal Asp Järnforsen                 2021

Inger Sjösten Virserum                          2019

Johan Persson Virserum                       2019

 

Valberedningen

Kenth Andersson                                 Virserum

Silva Andersson                                   Virserum

Jonas Hagberg                                     Virserum

Alexander Steinvall                               Virserum

Anne Uebel                                          Järnforsen

 

Sparbankens Gåvodelegation

Kenth Andersson

Ylva Gustafsson (Styrelsens vice ordförande)

Gunnel Olsson Örbäck (VD)

Börje Karlsson (Styrelsens ordförande)

Anne Uebel

 

Policy för valberedning och tillsättning av styrelse