Huvudmännen utövar sitt inflytande på Sparbanksstämman som är sparbankens högsta beslutande organ. Sparbanksstämman beslutar bland annat om tillsättningen av styrelse och revisorer för sparbanken med ledning av förslag som sparbankens valberedning tagit fram. Valberedningen är sparbanksstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor. Det är bland annat valberedningens uppgift att komma med förslag till ledamöter i styrelsen.

För mer information läs
Policy för valberedning och tillsättning av styrelse