Närmare 

Med vårt kontor mitt i verksamhetsområdet har många av våra kunder nära till oss och vi nära till dem. Kunden vet med vem den talar och vi är tillgängliga!

Självständigare

Som en egen, självständig bank fattar vi de beslut som vi anser är mest lämpliga för vår banks framtid och för bygden vi verkar i.

Personligare

Som medarbetare och annan företrädare för banken är vi intresserade av våra kunder och deras behov, vi försöker alltid göra det lilla extra och vi vill dela med oss av vår kunskap så att våra kunder kan utveckla en sund och hållbar ekonomi.

Enklare

Bankkontakter kan upplevas som svåra och byråkratiska. Vi skall därför alltid sträva efter att vara så enkla vi kan, förklara så enkelt vi kan, ge kunden så enkla tjänster och upplägg som möjligt – vi skall helt enkelt ”tänka och agera utanför boxen men alltid inom ramarna” allt för att kunden skall uppleva oss som enklare än andra banker.