Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Vår sparbank i samhället

Spara till dina drömmar – och för klimatet

Pojke i klassrum som håller upp en liten vindkraftsnurra

Alla våra klimatfonder har som mål att bidra till FN:s globala mål med fokus på klimatet. Investera i bolag eller var med och finansiera projekt och verksamheter som kan bidra till klimatomställningen. Från solcellsparker som ger förnybar energi till ansvarsfullt skogsbruk där skogen kan binda en del av koldioxidutsläppen.

Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder med riskklass 5-7 kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr och information om dina rättigheter finns på swedbankrobur.se

Det här är våra klimatfonder

Climate Impact
  • Aktiefond som investerar globalt i företag som genom sina produkter eller tjänster kan bidra till att uppfylla FNs globala mål med fokus på klimatet.
  • Investerar i bolag som erbjuder teknologier för klimatomställning, till exempel vindkraftverk, solpaneler eller elbilar. De kan också utveckla teknik som minskar förbrukningen av energi.
Climate Bond High Yield
  • Ny fond som investerar globalt i företagsobligationer. Mot en ränta lånar företag pengar av dig och andra sparare istället för att låna pengar av en bank. 
  • Obligationerna är antingen gröna, det vill säga öronmärkta att främja miljö och klimat, eller så ges de ut av bolag som kan bidra till klimatomställningen, till exempel genom att rena vatten. 
Climate Bond
  • Ny fond som investerar globalt i obligationer. Mot en ränta lånar myndigheter och kommuner pengar av dig och andra sparare istället för en bank.
  • Obligationerna är hållbara, vilket innebär att pengarna är öronmärkta att finansiera projekt som främjar hållbar utveckling, till exempel inom skogsbruk, transporter och förnybar energi.

Varför kallas fonderna för klimatfonder?

De tre fonderna investerar på olika sätt, men alla har som mål att bidra till att FN:s globala mål med fokus på klimatet uppfylls. Målen syftar till att alla människor på jorden ska få tillgång till hållbar energi till en överkomlig kostnad samt att bekämpa klimatförändringarna.

Fonderna har som mål att investera i bolag som kan vara en del av lösningen på världens klimatutmaningar respektive finansiera hållbara bolag och/eller obligationer. Det gör att de är klassade som Artikel 9-fonder enligt EUs regelverk SFDR. Det är den högsta nivån inom hållbarhetsrapportering.

FN:s globala hållbarhetsmål (globalamalen.se)