Betala en räkning - i internetbanken


1. Logga in i internetbanken.
2. Tryck på Betala och överföra.
3. Tryck på Ny betalning/överföring.
4. Välj vilket konto pengarna ska betalas från.
5. Välj vilket giro eller konto pengarna ska betalas till.
6. Fyll i belopp.
7. Välj när pengarna ska nå mottagaren.
8. Fyll i Meddelande eller OCR-nummer.
9. Om du vill, gör en Egen anteckning.
10. Lägg till och Godkänn. Klar!