Virserums Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Kontaktperson: Anders Falck

Dataskyddsombudet nås via post:

Virserums Sparbank
Dataskyddsombud
c/o Ostkustens Risk & Compliance AB
Box 322
593 24 Västervik

eller mejl: