Virserums Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Kontaktperson: Alexandra Holmström

Dataskyddsombudet nås via post:

Virserums Sparbank
Dataskyddsombud
c/o Spar Tjänster i Linköping AB
Box 26
581 18 Linköping

eller mejl: