Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet - en naturlig del av vår verksamhet

Ekonomisk hållbarhet

Som lokal bank ser vi oss som samhällsmotor för företag och hushåll i regionen genom att tillhandahålla god bankservice och hög finansiell kompetens.

Ekologisk hållbarhet

Vi arbetar för att löpande begränsa vår miljö- och klimatpåverkan, men också för att stödja våra kunder genom information och inspiration. 

Social hållbarhet

Vi vill vara en positiv kraft i samhället bland annat genom att stötta det lokala näringslivet, bidra till utbildning och kulturaktiviteter i vårt verksamhetsområde

- Parisavtalet

- Svanemärkt

- Humant

Drying up with towels in the garden

Så kan du spara 

Börja månadsspara

Om du bara ska göra en enda sak för din ekonomi så är det att skaffa en buffert. Om du månadssparar blir sparandet av.

Välj hållbara fonder

Du kan göra skillnad genom att spara i fonder som bidrar till en hållbar utveckling. Fonderna kan till exempel utesluta vissa bolag eller försöka påverka dem. I vår fondlista kan du filtrera fram olika hållbara fonder. 

Swedbank Robur

Swedbank Roburs vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. Vi arbetar för att utveckla branschen genom att sätta upp standarder för hållbara investeringar och driva på en mer hållbar utveckling framåt. Swedbank Robur strävar efter att skapa långsiktig avkastning för kunderna och samtidigt bidra till en positiv utveckling för samhället och miljön.