Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Eklöv

Vem är företaget verkliga huvudman

En verklig huvudman är den person eller de personer som äger eller kontrollerar ett företag, till exempel ett aktiebolag eller en förening.

En person kan kontrollera ett företag eller en förening på olika sätt, exempelvis genom att, direkt eller indirekt:

  • Själv eller tillsammans med en eller flera närstående (t.ex. make/maka/sambo/partner eller förälder) kontrollera mer än 25 procent av rösterna genom aktier, andra andelar eller medlemskap
  • Ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare
  • Utöva kontroll genom avtal eller bestämmelser i exempelvis bolagsordningen eller stadgarna om det ger personen rätt att kontrollera mer än 25 procent av rösterna eller rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna.

Om företaget eller föreningen saknar verklig huvudman behöver banken istället ha uppgifter om VD och styrelseordförande eller motsvarande.

Läs mer om verklig huvudman och regler om detta på bolagsverket.se.

Banken samlar in dessa uppgifter från alla företags- och föreningskunder och behöver hålla informationen uppdaterad. Observera att banken behöver mer information om vem som är företagets verkliga huvudman än vad Bolagsverket frågar efter. Det beror på att lagstiftningen ställer olika krav på banken och Bolagsverkets register.